Anders N. Kvammen
«Ungdomsskolen»
(No Comprendo Press)
[usr 5 text=»false»]

Den sobre tegneserieboken Ungdomsskolen er Anders N. Kvammens debut, en poetisk fremstilt og finstemt skildring av det som for mange er deres mest krevende formative år. Den vanskelige overgangen fra barneskole til ungdomsskole handler både om å finne seg til rette i nye omgivelser og å finne ut av hvem man er og hvem man vil være. Puberteten med alt den fører med seg av spørsmål uten svar, om identitetsspørsmål, å knytte vennskapsbånd eller famle seg vei inn i kjærlighetens tilsynelatende umulige kriker og kroker, om å tre ut av foreldrenes skygge og finne sin plass, ville vært en krevende øvelse for de sterkeste blant oss – og vi er som kjent svært sjelden på vårt sterkeste som 13-åringer. Da er ALT vanskelig.

Slik er det også for hovedpersonen Aksel i Ungdomsskolen. Serieskaper Anders N. Kvammen er kjent fra nettserien Kvamsky.com og En tegning om dagen og har tidligere vært å lese i antologien Smuss og tegneseriebladet Forresten, men debuterer for alvor med denne selvbiografiske boken.

Les også: Tegneserier for dummies

Ungdomsskolen går stillfarent frem. Tegningene er holdt i en stil som både kan minne om Christopher Nielsen og Marjane Saprati med overforenklede, «barnslige» og karikerte tegninger i sort-hvitt. Historien er derimot alt annet enn barnslig eller karikert, ei heller forenklet. Den er basert på Kvammens egne erfaringer, og at materialet står ham nært er det ingen tvil om. Boken er dypt personlig og vitner om førstehånds erfaring med handlingen som utspiller seg.

Illustrasjon: No Comprendo Press
Illustrasjon: No Comprendo Press

I en prolog blir vi kjent med oslogutten Aksel (altså Anders N. Kvammen) på ferie hos familien i Finnmark. Han ser tydelig opp til den noen år eldre fetteren Eirik, og når han senere i boken blir drept i en bilulykke tar Aksel det svært tungt. Han har vanskelig for å finne seg til rette på ungdomsskolen der han mobbes av klassens «skøyer» Jon, og vennskapet til barndomskameraten Nikolai halter. Når Eirik dør brister det ytterligere for ham. Situasjonen blir ikke det spøtt bedre av psykologen som vil medisinere ham, men Aksel har en familie som støtter ham så godt det lar seg gjøre.

Uten store fakter loser boken Aksel gjennom tre krevende, men viktige ungdomsskoleår, og historien er fortalt med en poetisk nerve og treffsikkerhet som imponerer. Boken veksler elegant mellom bruk av dialog og rene, ordløse ruter for å drive handlingen frem, det hele svært effektivt turnert. Det er en debut fra en tegneserieskaper med et stort talent og som vil si noe. Ungdomsskolen gir ytterligere grunn til optimisme på vegne av norske tegneseriers fremtid.

Les også: Tegneserier på ramme alvor