I morges var Mari Groven Holmboe og jeg invitert til God morgen, Norge der Vår Staude pratet med oss om det å være frivillig barnløse. Foranledningen er utgivelsen av antologien Evig barnefri med Heidi Helene Sveen som redaktør der Mari, jeg og 12 andre frivillig barnløse skriver om våre respektive opplevelser i forhold til valget vi har tatt. La meg for øvrig nevne at Humanist Forlag  som utgir boken har begått en tabbe som gjør at min artikkel er forsvunnet fra bokens førsteopplag, men at jeg selvsagt er med i e-bokversjonen og kommer med i eventuelt nye opplag av den fysiske utgaven. For øvrig er det blitt en fin liten bok der du også kan lese hvorfor blant annet Camilla Prytz, Frank Rossavik, Brita Møystad Engseth og Hilde Marstrander har valgt ikke å få barn.

Se innslaget her:

http://sumo.tv2.no/programmer/kvinner-har-en-form-for-plikt-til-aa-bli-moedre-947942.html