I avdelingen for språklig forvirring og misforståelser er vi i dag fremme ved ordet otium. Nei, du skal ikke forveksle det med opium, otium er nemlig noe ganske annet. Otium (uttales otsium) er latin og betyr fritid eller hvile. Det brukes gjerne om tiden når en person har trukket seg tilbake/pensjonert seg/fått jobben gjort. Da kan han eller hun «nyte sitt otium». Å nyte sin opium skal man derimot være forsiktig med, men la ikke meg preke moral. Jeg bare nevner det, liksom.