Tenke seg til at det var en tid for ikke veldig mange år siden da det vakte oppsikt at en norsk kvinne var artist på egne ben eller spilte i band. Tygg på det, det er utrolig nok ikke så mange år siden. I 2017 er det heldigvis ingen som leer på et øyenbryn lenger, og Norge – og verden for øvrig – er fullt av grisedyktige kvinner som spiller all slags kul musikk.

I dag feirer jeg noen av dem med en spilleliste med for det meste yngre kvinnelige artister i varierende grad av startgrop. Noen er for lengst stjerner, andre er på vei til å bli det, og summen av alle på listen er ikke nødvendigvis en av hvor bra det står til med norske kvinnelige artister spesielt, men vel så mye norsk musikk i seg selv.

Artistene jeg har samlet her er kjapt og etter innfallsmetoden, så jeg kan ha glemt noen viktige navn her, og det beklager jeg på forhånd. Men altså, gratulerer med dagen, ikke bare fordi dere er kvinner, men like mye fordi dere er kule artister!